Kalender Jawa Online, Primbon Jawa Rejeki

waktu.id – Nusantara diketahui selaku negeri yang mempunyai bermacam- macam suku bangsa di dalamnya. Banyak ilmu spiritual primbon jawa rejeki yang terbentuk semenjak jaman leluhur, yang ialah ilmu– ilmu yang sangat bermanfaat, apalagi sampai jaman modern saat ini ini.

Merupakan suku Jawa yang sudah mempraktikkan ilmu perhitungan primbon jawa rejeki buat memastikan arah hidupnya, baik itu dalam perihal kelancaran usaha dagang, hari perkawinan, prosesi– prosesi berarti, kegiatan adat, sampai urusan pindah rumah. Ilmu– ilmu perhitungan ini, sudah di abadikan para leluhur jawa di dalam suatu novel yang di sebut primbon instan.

Di dalam novel primbon tersebut, kita hendak banyak sekali menciptakan bermacam berbagai panduan dalam perhitungan tentang kehidupan. Salah satunya merupakan primbon jawa rejeki. Pada dikala itu leluhur jawa sudah banyak hadapi kemajuan dalam ilmu perhitungan ataupun metematika.

Perihal ini di gambarkan dari novel primbon jawa rejeki, yang sudah memakai pembedahan perhitungan matematik berbentuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, kelipatan, bilangan asli, apalagi memakai materi.

Perhitungan yang leluhur Jawa pakai didasari oleh Neptu hari serta Pasaran kelahiran seorang yang diucap dengan weton. Sebaliknya Weton itu sendiri merupakan campuran hari lahir dengan pasaran jawa yang menciptakan angka tertentu. Ada pula Pasaran itu berasal dari kata bawah pasar, menemukan akhiran–an.

Pasaran merupakan siklus mingguan yang berjumlah 5 hari, ialah Legi, Pahing, Pon, Wage serta Kliwon. Diucap pasaran sebab sistem ini umum dipakai buat membagi hari buka pasar( tempat jual beli) yang terletak di 5 titik tempat.

Pada era dulu salah satu sistem buat mengendalikan kelancaran dagang rakyat diatur dengan pembagian tempat jual beli( pasar). Yang berjumlah 5 titik tempat menjajaki arah mata angin( Timur, Selatan, Barat, Utara serta Tengah).

Pasar Legi terletak di Timur, pasar Pahing terletak di Selatan, pasar Pon terletak di Barat, pasar Wage di Utara serta Pasar Kliwon terletak di Pusat ataupun Tengah Kota. Pasar ini buka secara bergantian, menjajaki siklus pasaran tersebut. Dengan perihal ini hingga di suku Jawa ada penamaan hari serta pasaran seperi Senin Kliwon, Selasa Legi serta lain- lain.

Bagi keyakinan Jawa, hitungan Pasaran yang berjumlah 5 itu sejalan dengan ajaran Sedulur papat, kalima pancer. 4 kerabat, kelimanya, pusat. Ajaran ini memiliki penafsiran kalau tiap diri manusia memiliki 4 kerabat. Diucap kerabat karena keberadaannya terdapat semenjak manusia masih dalam isi bunda, pancer merupakan diri kita( ego). Pula berkaitan dengan 4 faktor pembuat raga ataupun jasad ialah tanah, air, api serta hawa.

Perhitungan Rejeki Primbon Jawa– Ikatan pasaran, 4 faktor, Sedulur Papat Kalima Pancer

 1. Pasaran Legi bertempat di Timur, elemen hawa, memancarkan cahaya( aura) putih;
 2. Pasaran Pahing bertempat di Selatan, elemen api, memancarkan cahaya( aura) merah;
 3. Pasaran Pon bertempat di Barat, elemen air, memancarkan cahaya( aura) kuning;
 4. Pasaran Wage bertempat di Utara, elemen tanah, memancarkan cahaya( aura) gelap;

Pasaran Kliwon bertempat di Pusat ataupun Tengah kota, elemen eter, memancarkan cahaya panca warna.

Sebaliknya neptu merupakan nilai angka yang disematkan pada masing- masing hari serta pasaran. Neptu singkatan( jarwo dhosok) dari geneping wetu( penggenap keluarnya suatu penjelasan), sebab neptu memanglah digunakan buat mewakili sesuatu perihal dalam suatu perhitungan( petungan).

Ada pula neptu dari hari serta pasaran bagi suku Jawa ialah selaku berikut:

 • Senin = 4
 • Selasa = 3
 • Rabu = 7
 • Kamis = 8
 • Jumat = 6
 • Sabtu = 9
 • Minggu = 5

 

 • Pahing = 9
 • Pon= 7
 • Wage= 4
 • Kliwon= 8
 • Legi= 5

Berikutnya, arti dari tiap neptu hari serta pasaran merupakan selaku berikut:

Senin berjumlah 4, bagi keyakinan jawa manusia memiliki 4 kerabat ialah: mutmainah( putihnya air),

amarah( merahnya darah), supiah( kuningnya angin), aluamanah( hitamnya tanah);

selasa berjumlah 3, manusia mempunyai watak 3 masalah, hidup, rasa serta raga;

rabu berjumlah 7, angkatujuh bersemayam pada jumlah hari, ialah:

senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, pekan. Serta pula dengan terdapatnya rambut,

kulit, daging, tulang, sumsum, urat serta darah;

kamis berjumlah 8, bersemayampada windu( 8 tahun) ataupun wali wolu yang mana di Jawa uraian wali yang benar cuma 8 orang; jumat berjumlah 6( 6/ nem) bersemayam pada bayangannya, serta apabila dimaksud hingga jadi arah mata angin, ialah: timur, barat, utara, selatan, dasar serta atas; sabtu berjumlah 9, pengertiannya seseorang balita terletak dalam isi ibunya sepanjang 9 bulan; pekan berjumlah 5, bersemayam apabila dijabarkan terdapatpada jenazah dan 4 orang yang bawa/ memikul keranda.

Perhitungan Rejeki Primbon Jawa– Pasaran.

 1. Legi maksudnya manis ataupun mungkur
 2. Pahing maksudnya getir( madep/ menghadap)
 3. Pon maksudnya petak( sore/ tidur)
 4. Wage maksudnya cemeng( duduk)
 5. Kliwon maksudnya asih, jumeneng ataupun berdiri

Dari uraian di atas sudah kita tahu kalau ada 7 hari serta 5 pasaran. Hari serta pasaran tersebut menampilkan kalau ada 35 kalangan rezeki seorang. Ada pula perhitungan rezeki seorang bagi weton ialah selaku berikut:

Neptu hari+ neptu pasaran kelahiran

Aku ambil contoh ialah hari serta pasaran kelahiran aku sendiri. Aku lahir bertepatan pada 1 Juli 1997, ialah hari Selasa Pahing. Ada pula jumlah rezeki aku ialah;

Neptu hari Selasa = 3

Neptu Pahing = 9

Jadi jumlah rezeki aku: 3+ 9= 12

Ada pula jumlah rezeki seorang bagi jumlah weton bila dituangkan dalam tabel, ialah selaku berikut:

Aku mewawancarai seseorang Paranormal, Ki Joko Sableng yang praktek di Semarang, Jawa Tengah tentang iktikad serta khasiat dari jumlah weton dalam memastikan rezeki seorang. Bagi Ki Joko Sableng jumlah weton yang terkecil ialah 7, yang terbanyak ialah 18, serta yang ditengah- tengah ialah 12, jadi rezeki seorang mudah bila jumlah wetonnya diatas 12 serta kurang rezekinya bila kurang dari 12.

Mudah ataupun tidaknya tidak dilihat dari kekayaan yang dipunyai namun rintangan ataupun cobaan yang dirasakan dikala mencari rezeki tersebut. Tidak hanya memastikan kelancaran rezeki seorang, jumlah weton

pula dapat digunakan buat memandang naik turunnya rezeki keluarga, yang dilihat dari jumlah weton masing- masing anaknya. Sehabis mengenali uraian dari Mbah Kariyati, aku berupaya mempraktikkan perhitungan weton tersebut buat memandang naik ataupun turunnya rezeki keluarga kepada sahabat aku. Aku mewawancarai sahabat aku.

Sahabat aku ialah anak awal dari 2 bersaudara. Ia lahir Rabu Legi, 8 Oktober 1997, sehingga jumlah neptu wetonnya ialah 12, adiknya lahir Pekan Wage, l 6 Juni 2004 sehingga jumlah neptunya 9. Bagi perhitungan jawa berarti rezeki keluarga sahabat aku sehabis lahirnya anak kedua hadapi penyusutan, sebab jumlah neptu sahabat aku 12 sebaliknya adiknya 9, jadi hadapi penyusutan sebanyak 3.

Tidak hanya perhitungan naik turunnya rezeki keluarga, bagi Primbon Jawa, ada pula perhitungan rezeki penghidupan seorang yang berubah tiap 6 tahun sekali. Perhitungan tersebut pula didasarkan pada weton.

Contoh:

Misalkan anak lahir pada hari Rabu Wage, hingga neptunya merupakan Rabu= 7 Wage= 4, jadi jumlah wetonnya 11. Anak tersebut mulai 0– 6 tahun menemukan angka 3. Pada umur 6 tahun melalui 1 hari– 12 tahun menemukan angka 5. Demikian berikutnya. Bila jatuh pada angka
5( lebih dari 5), maksudnya banyak beruntung serta bahagia hatinya. Bila jatuh pada angka< 5( kurang dari 5) kurang beruntung, sehingga hidupnya kurang mengenyam kenikmatan.

Dari tabel di atas bisa dilihat ada pengaplikasian konsep Matematika kelipatan ialah kelipatan 6, serta bilangan asli. Bilangan asli disini digunakan buat membilang jumlah rezeki seorang tiap 6 tahunnya, ialah diawali dari angka 1 hingga angka 9.

 1. Perhitungan Rejeki Primbon Jawa– Pancasuda.
 2. Neptu hari+ neptu pasaran kelahiran= hasilnya: 7, apabila sisa:
 3. Segara wasesa = banyak rezeki serta seluruh perbuatannya baik
 4. Tunggak semi = senantiasa memiliki rezeki
 5. Satriya wibawa = senantiasa menciptakan keenakan

Sumur sinaba = bisa jadi tempat pengungsian

Bumi kapetak = bisa jadi petani

Satriya wirang = senantiasa memperoleh rintangan

Lebu/ katiub angin= senantiasa terletak dalam kekurangan serta kerap berpindah tempat

Di dalam perhitungan ini, neptu hari: Jumat merupakan 1; Sabtu= 2; Pekan= 3; Senin= 4; Selasa= 5; Rabu= 6; Kamis= 7. Sebaliknya buat neptu pasaran merupakan Kliwon= 1; Legi= 2; Pahing= 3; Pon= 4; Wage= 5.

Misalkan lahir pada hari Pekan Wage, neptu Pekan= 3, Wage= 5. Bila keduanya dijumlahkan= 3+ 5= 8: 7 hendak bersisa 1. Bilangan 1 jatuh pada Segara wasesa.

Bila dalam penjumlahan neptu hari serta pasaran kelahiran nyatanya kurang dari 7 perihal ini berari tidak bisa dipecah 7, hingga dengan demikian jumlah neptu hari serta pasaran kelahiran tersebut dihitung selaku sisa. Misalkan lahir pada hari Jumat Pon hingga neptu Jumat= 1, Pon= 4, bila dijumlahkan= 5. Bilangan 5 ini dihitung selaku bilangan sisa serta jatuh pada Bumi kapetak, demikian seterusnya.***

Leave a Comment